xe đang bán tại Chợ ô tô Cẩm Phả

 • 650 Triệu Trả trước: 195 Triệu
  • add_road 20,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng 1.5L
  • directions_car Số tự động
 • 495 Triệu Trả trước: 148 Triệu
  • add_road 10,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng 1.5L
  • directions_car Số tự động
 • 1 Tỷ 180 Triệu Trả trước: 354 Triệu
  • add_road 70,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 515 Triệu Trả trước: 154 Triệu
  • add_road 50,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.5L
  • directions_car Số tự động
 • 655 Triệu Trả trước: 196 Triệu
  • add_road 47,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 890 Triệu Trả trước: 267 Triệu
  • add_road 50,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Dầu 2.2L
  • directions_car Số tự động
 • 625 Triệu Trả trước: 187 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.6L
  • directions_car Số tự động
 • 720 Triệu Trả trước: 216 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 1 Tỷ 20 Triệu Trả trước: 306 Triệu
  • add_road 13,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Dầu 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 645 Triệu Trả trước: 193 Triệu
  • add_road 0 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.5L
  • directions_car Số tự động
 • 1 Tỷ 50 Triệu Trả trước: 315 Triệu
  • add_road 0 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Dầu 2.4L
  • directions_car Số tự động
 • 625 Triệu Trả trước: 187 Triệu
  • add_road 0 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.8L
  • directions_car Số tự động

hình ảnh giao xe tại chợ ô tô cẩm phả