xe đang bán tại Chợ ô tô Cẩm Phả

 • 760 Triệu Trả trước: 228 Triệu
  • add_road 40,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.6L
  • directions_car Số tự động
 • 698 Triệu Trả trước: 209 Triệu
  • add_road 18,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.2L
  • directions_car Số tự động
 • 1 Tỷ 270 Triệu Trả trước: 381 Triệu
  • add_road 9,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Dầu 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 815 Triệu Trả trước: 244 Triệu
  • add_road 34,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng 1.8L
  • directions_car Số tự động
 • 758 Triệu Trả trước: 227 Triệu
  • add_road 7,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 590 Triệu Trả trước: 177 Triệu
  • add_road 29,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.6L
  • directions_car Số tự động
 • 750 Triệu Trả trước: 225 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 635 Triệu Trả trước: 190 Triệu
  • add_road 50,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.4L
  • directions_car Số tự động
 • 593 Triệu Trả trước: 177 Triệu
  • add_road 29,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.6L
  • directions_car Số tự động
 • 915 Triệu Trả trước: 274 Triệu
  • add_road 140,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Dầu 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 725 Triệu Trả trước: 217 Triệu
  • add_road 60,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.6L
  • directions_car Số tự động
 • 1 Tỷ 180 Triệu Trả trước: 354 Triệu
  • add_road 70,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động

hình ảnh giao xe tại chợ ô tô cẩm phả

Kênh Tiktok

@chootocamphaa

Fanpage