xe đang bán tại Chợ ô tô Cẩm Phả

 • 600 Triệu Trả trước: 180 Triệu
  • add_road 0 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng 1.8L
  • directions_car Số tự động
 • 580 Triệu Trả trước: 174 Triệu
  • add_road 60,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Dầu 3.2L
  • directions_car Số tự động
 • 725 Triệu Trả trước: 217 Triệu
  • add_road 50,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Dầu 2.8L
  • directions_car Số tự động
 • 300 Triệu Trả trước: 90 Triệu
  • add_road 0 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.25L
  • directions_car Số tự động
 • 1 Tỷ 360 Triệu Trả trước: 408 Triệu
  • add_road 20,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Dầu 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 740 Triệu Trả trước: 222 Triệu
  • add_road 6,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng
  • directions_car Số tự động
 • 545 Triệu Trả trước: 163 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.5L
  • directions_car Số tự động
 • 785 Triệu Trả trước: 235 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.5L
  • directions_car Số tự động
 • 585 Triệu Trả trước: 175 Triệu
  • add_road 10,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng 1.5L
  • directions_car Số tự động
 • 725 Triệu Trả trước: 217 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Nhập khẩu
  • ev_station Xăng 1.8L
  • directions_car Số tự động
 • 715 Triệu Trả trước: 214 Triệu
  • add_road 30,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 2.0L
  • directions_car Số tự động
 • 468 Triệu Trả trước: 140 Triệu
  • add_road 40,000 km
  • language Lắp ráp
  • ev_station Xăng 1.4L
  • directions_car Số tự động

hình ảnh giao xe tại chợ ô tô cẩm phả